Nowa syrena wraz z systemem ostrzegania mieszkańców

W środę 8 maja 2019 r. w naszej remizie została zamontowana nowa syrena, elektroniczna, która zastąpiła starą, wysłużoną syrenę wirnikową. Wraz z nią jest także cały system powiadamiania mieszkańców, umożliwiający podawanie komunikatów głosowych w przypadku zagrożenia. Całość zrealizowano z funduszy Unijnych w ramach projektu „Bezpieczny MOF”, którego celem jest podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Olsztyna i gmin ościennych.