Historia OSP Kieźliny

Ochotnicza Straż Pożarna w Kieźlinach została założona 17 października 1947 roku. Zapisało się wtedy do niej 15 mężczyzn oraz 3 kobiety. Na naczelnika wybrano Wiktora Tołoczko, a jego zastępcą został Eugeniusz Borowski. Przez wszystkie lata swojej działalności jednostka posiadała następujące pojazdy:
– wóz konny z ręczną pompą na wodę
– samochód pożarniczy marki „Doczka”
– samochód pożarniczy Żuk z motopompą P.O.-3
– samochód pożarniczy Star 25 z motopompą oraz zbiornikiem wody 2000 l
– średni samochód pożarniczy Star 200 z motopompą i zbiornikiem wody 2500 l
– średni samochód pożarniczy Mercedes z autopompą, zbiornikiem wody 1400 l i zestawem narzędzi hydraulicznych
– średni samochód pożarniczy Star 25 z 1971 roku, sprawny do dziś, jednak pełniący już bardziej funkcję ozdobno-zabytkową

Pierwsza remiza strażacka znajdowała się w opuszczonej kuźni. W latach 60-tych wyznaczono działkę na nową remizę. Wybudowano jeden garaż oraz pomieszczenie na świetlicę wiejską. W budowie uczestniczyli strażacy oraz mieszkańcy wsi Kieźliny. Duży udział w budowie miała miejscowa RSP, która przekazała materiały potrzebne do budowy wieży w remizie.

Od roku 1985 dzięki strażakom udało się dobudować 2 garaże oraz rozbudować świetlicę wiejską, doprowadzono również wodę oraz założono kanalizację. W 2008 roku wykonano ocieplenie całego budynku.

Jednostka przez lata działalności wyjeżdżała głównie do palących się traw, lasów jak i zabudowań gospodarczych. 19 kwietnia 2004 roku OSP Kieźliny została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Od tego momentu strażacy poszerzyli zakres swoich działań, w razie potrzeby biorą udział w zabezpieczaniu części miasta Olsztyna

Strażacy czynnie biorą udział w szkoleniach, ćwiczeniach, pokazach, zabezpieczaniu imprez masowych, honorowo oddają krew oraz współpracują z miejscową parafią pod wezwaniem Świętej Rozalii.
Jednostka posiada drużynę piłki siatkowej reprezentującą gminę Dywity.

 

Od momentu założenia straży do chwili obecnej zasłużyli się następujący druhowie:

 • Wiktor Tołoczko
 • Eugeniusz Borowski
 • Roman Domagała
 • Wacław Augustyniak
 • Stanisław Szatkowski
 • Stanisław Szulakiewicz
 • Kazimierz Borajkiewicz
 • Andrzej Jost
 • Leonard Misikonis
 • Tadeusz Bielicki
 • Jan Zyser
 • Leszek Jost

To dzięki tym strażakom, ich pracy i dbałości o sprzęt jednostka przetrwała do dziś.

Obecnie jednostka liczy 23 mężczyzn, 4 kobiety, 3 osoby wspierające, 2 osoby honorowe. Jednostka posiada również młodzieżową drużynę pożarniczą. Funkcję Prezesa pełni Tadeusz Bielicki a naczelnika Leszek Jost.