Skład OSP Kieźliny

PREZES:

Tadeusz Bielicki

NACZELNIK:

Leszek Jost

SKARBNIK:

Marcin Symonajc

KOMISJA REWIZYJNA:

Piotr Gwarek – Przewodniczący Komisji
Robert Kołosowski
Marek Fetke

SEKRETARZ:

Piotr Misikonis

STRAŻACY, BIORĄCY CZYNNY UDZIAŁ W AKCJACH RATOWNICZO-GAŚNICZYCH:

Bielicki Tadeusz
Czarnecki Paweł
Dąbkowski Łukasz
Dąbrowska Magdalena
Dąbrowski Paweł
Frala Maciej
Gwarek Magdalena
Gwarek Piotr
Jastrzębska Weronika
Jastrzębski Filip
Jastrzębski Ryszard
Jost Leszek
Kołosowska Barbara
Kołosowski Robert
Raczyński Maciej
Suchłabowicz Piotr

Symonajc Marcin
Żyliński Jarosław