Akademia Małego Ratownika – cz. II

W poniedziałek 30 września 2019 r. w ramach projektu „Akademia Małego Ratownika”, którego celem jest edukacja z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla dzieci w wieku 3-10 lat, odwiedziliśmy przedszkolaki z Różnowa. Przypomnieliśmy numery alarmowe, omówiliśmy postępowanie w sytuacji zagrożenia, a także ćwiczyliśmy prawidłowe wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz postępowanie w przypadku zadławienia.

W przyszłym tygodniu odwiedzimy Słupy (szkoła i przedszkole), Kieźliny (przedszkole) oraz szkołę w Dywitach! Do zobaczenia! 😉