Alarm 097-098/2019

Niedziela, 1 września 2019 r. – o godz. 18:07 (w trakcie zabezpieczenia Kiermasu Warmińskiego w Brąswałdzie) zostaliśmy zadysponowani przez Dyżurnego SKKM PSP w Olsztynie do pożaru stodoły wypełnionej słomą w Zalbkach, do którego doszło wskutek awarii silnika podającego słomę do środka stodoły. Na miejsce udaliśmy się zastępem 309-68 w pełnej obsadzie – zastęp 309-65 został na zabezpieczeniu imprezy. Pożarem była objęta cała stodoła. Wobec zagrożenia przeniesienia się ognia na pobliskie budynki działaliśmy również w ich obronie polewając je wodą. W akcji uczestniczył także zastęp 301-26 z JRG-1 , 302-21 i 302-25 z JRG-2 w Olsztynie, 309-67 z OSP Spręcowo oraz 308-23 OSP Tuławki. Około północy został zadysponowany również nasz zastęp 309-65 oraz 308-22 z OSP Brąswałd. Spaleniu uległ cały budynek, ciągnik oraz 2 przyczepy. Dogaszanie trwało do około 5 rano.