Alarm 053/2020

Sobota, 20 czerwca 2020 r. – o godz. 18:38, podczas działań zastępu 309-68 w Różnowie, zostaliśmy zadysponowani przez Dyżurnego SKKM PSP w Olsztynie do poszukiwań zaginionych podczas burzy kajakarzy na jez. Wadąg w miejscowości Szypry. Wyjechaliśmy zastępem 309-65 wraz z 309-P5 + 309-Ł5. W działaniach brały udział także zastępy z JRG-2. Kajakarze zostali odnalezieni, sami dopłynęli na różne brzegi jeziora. Do jednostki wróciliśmy ok. godz. 20:50.

Łącznie tego dnia nasza jednostka wyjeżdżała do akcji 5 razy.