Alarm 023/2019

Czwartek, 14 lutego 2019 r. – o godz. 21:20 zostaliśmy zadysponowani przez Dyżurnego SKKM PSP w Olsztynie do pożaru altanki na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych Słoneczna Polana przy ul. Świętego Franiszka z Asyżu w Olsztynie. Wyjechaliśmy zastępami 309-65 i 309-68 w pełnej obsadzie. W działaniach uczestniczyły także zastępy 302-21 i 302-25 z JRG-2. Do jednostki wróciliśmy ok. godz. 22:30. Był to nasz trzeci wyjazd tego samego dnia.