Alarm 015/2019

Niedziela, 10 lutego 2019 r. – o godz. 19:49 zostaliśmy zadysponowani przez Dyżurnego SKKM PSP w Olsztynie do pomocy Zespołowi Ratownictwa Medycznego w miejscowości Tuławki – otwarcie przyczepy kempingowej w związku z podejrzeniem, że w środku może znajdować się nieprzytomna osoba. Wyjechaliśmy zastępem 309-68 w pełnej obsadzie. Zastęp z OSP Tuławki jako pierwszy dojechał na miejsca zdarzenia i otworzył przyczepę, w związku z czym nasz zastęp oraz 302-21 z JRG2 został zawrócony do jednostki. Wróciliśmy ok. godz. 20:20.